Unikas - Kasy i Drukarki Fiskalne Szczecin - Sprzedaż i Serwis

Kasa fiskalna (rejestrująca):
Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym, rejestracja sprzedaży towarów i usług odbywa się bezpośrednio z klawiatury kasy. Kody towarów (wcześniej zaprogramowanych w bazie towarowej kasy) podawane są bezpośrednio z klaiwatury kasy lub za pomocą czytnika kodów kreskowych podłączonego do kasy.

Drukarka fiskalna (rejestrująca):
Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Drukarka fiskalna jest fiskalnym uzupełnieniem stanowska sprzedaży opartego na komputerze i programie komputerowym, służacym do wystawiania paragonów. Drukarka jedynie drukuje paragony fisklane przygotowane i wysłane z programu komputerowego. Drukarka nie może działać samodzielnie, nie ma możliwości wystawienia paragonu fisklanego bezpośrednio z jej klawiatury.

Moduł fiskalny kasy:
Jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Pamięć fiskalna kasy:
Jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Drukarka kasy:
Jest to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę.

Fiskalizacja kasy:
Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Numer unikatowy kasy:
Jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Paragon fiskalny:
Jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.

Raport fiskalny (dobowy):
Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Raport okresowy (fiskalny):
Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fisklanej urządzenia w zadanym okresie pracy kasy. Zakres może być podany według dat lub według numerów raportów dobowych. Wykonany jako pełny posiada oznaczenia fiskalne. Wykonany jako "skrócony" (podsumowanie) jest wydrukiem niefisklanym.

Raport misięczny (fiskalny):
Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej urządzenia w zadanym miesiącu pracy. Raport można wykonać tylko za zakończony miesiąc.

Wydruk niefiskalny:
Jest to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.

Serwis kas rejestrujących:
Są to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę pod tytułem:
Kasy rejestrujące - prawa i obowiązki podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

Jest to zbiór pojęć, opisów, wyjaśnień oraz odnośników do właściwych rozporządzeń i ustaw, dotyczących zagadnień związanych z kasami fiskalnymi oraz prawami i obowiązkami podatników. Zachęcamy do pobrania tej broszury.